apartmani pattiera

Zajednički ugostiteljski obrt "Dalmacija"
MB: 91231477

Trumbićev put 9,
20 210 Cavtat,
Konavle, Dubrovnik
Croatia

Tel: 00385 20 478 800
Fax 00385 20 478 818

www.villa-pattiera.hr
info@villa-pattiera.hr

O Cavtatu

Gradi? Cavtat, svojom ljepotom, tradicionalnim na?inom ?ivota, sa?uvanom kulturnom ba?tinom te spojom veli?anstvenih pla?a i luksuznih hotela pru?a jedinstven ugo?aj svakom posjetitelju.

Stara jezgra grada Cavtata, u sredi?tu ju?nog Jadrana, sa dva poluotoka Rat i Supetar, smje?tena je u neposrednoj blizini grada Dubrovnika. Cavtat je danas turisti?ko i kulturno sredi?te Konavala, najju?nije hrvatske regije.

Neophodno turisti?ko odredi?te o?arava svojim prirodnim ljepotama; ugodnom klimom, rasko?nom vegetacijom te idili?nom obalom.