apartmani pattiera

Zajednički ugostiteljski obrt "Dalmacija"
MB: 91231477

Trumbićev put 9,
20 210 Cavtat,
Konavle, Dubrovnik
Croatia

Tel: 00385 20 478 800
Fax 00385 20 478 818

www.villa-pattiera.hr
info@villa-pattiera.hr

Tino Pattiera

Tino Pattiera
Decoration
Tino Pattiera

Villa Pattiera je rodna ku?a svjetski poznatog opernog pjeva?a, tenora, Tina Pattiere (1890. ? 1966.). Tino Pattiera bio je, izme?u ostalog, prvak Kraljevske saske dvorske opere u Dresdenu te gostuju?i izvo?a? u njujor?koj ?Metropolitan? operi. Pattiera se ?esto vra?ao ku?i kako bi na?ao inspiraciju te u?ivao u blagodatima sunca, mora i ti?ine prelijepog Cavtata.